filmyfb

Facebook
Henryka Krzywonos-Strycharska

Biografia

Urodzona 27.03.1953 r. w Olsztynie.
Sygnatariuszka Gdańskich Porozumień Sierpniowych 1980 r.
W stanie wojennym wspomagała podziemną Solidarność.  
Po nakazie opuszczenia Gdańska zamieszkała na wsi pod Olsztynem a później w Szczecinie.
W 1987 roku wstąpiła w związek małżeński z Krzysztofem Strycharskim, z którym przysposobili i wychowali 12 dzieci - najpierw jako rodzina zastępcza, a od 1994 roku jako Rodzinny Dom Dziecka
W 1996 r. została jedną ze Stu Polek.
W 2000 r. została Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska.
W 2005 r. odznaczona nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za krzewienie służby publicznej.
W 2006 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
W 2009 roku wybrana  Kobietą 20-lecia przez Kongres Kobiet Polskich. W  2010 roku uhonorowana nagrodą księdza Tischnera w Krakowie.
W 2011 roku odznaczona Orderem Ecce Homo (Oto Człowiek) w Tomaszowie Mazowieckim wraz z Kardynałem Józefem Glempem i profesorem Henrykiem Skarżyńskim.
Kobieta Roku i Człowiek Roku 2010.
Gdańszczanin Roku 2010.
W 2012 roku odznaczona, na wniosek dzieci, Orderem Uśmiechu przez międzynarodową kapitułę.
Obecnie działa nadal na rzecz społeczności lokalnej i na rzecz dzieci. Henryka Krzywonos - Strycharska jest Społecznym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka a także członkiem Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej.